Alpe d'HuKids

Kinderen nemen deel aan Alpe d'HuKids

Kinderen zamelen geld in voor kankeronderzoek

Alpe d’HuKids is een fiets- en loopevenement voor kinderen, waarmee zij geld inzamelen voor KWF om onderzoek naar (kinder)kanker mogelijk te maken. De opbrengst van de eerste editie (41.367 euro) kwam ten goede aan een onderzoek naar de langetermijneffecten van bestraling bij kinderen. De resterende projectkosten werden gefinancierd uit algemene KWF/Alpe d’HuZes-gelden.