SamenLoop voor Hoop en Utopia

utopia-openingsfoto
De vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding die acties organiseren maken echt het verschil.'
Maarten van der Weijden, Olympisch zwemkampioen

Gezond leven en niet-roken verkleint de kans op kanker

We krijgen naar aanleiding van SamenLoop Utopia soms de vraag waarom KWF Kankerbestrijding participeert in een programma waar met regelmaat gerookt, gedronken of op een andere manier ongezond geleefd wordt.

Een van de inwoners van Utopia, Vanessa, heeft het initiatief genomen om een SamenLoop voor Hoop te organiseren. Zij had al eerder deelgenomen aan SamenLoop voor Hoop Helmond, omdat ook zij in haar omgeving met kanker te maken heeft gehad. KWF Kankerbestrijding ondersteunt het feit dat ook de inwoners van Utopia, net als onze andere honderden vrijwilligers, hun steentje willen bijdragen aan de gezamenlijke strijd tegen kanker.

Uiteraard is KWF zich ervan bewust dat er inwoners van Utopia zijn die roken en/of alcohol drinken. Zo’n 20 tot 30 procent van alle soorten kanker is gerelateerd aan roken. Gezond leven en vooral niet-roken verkleint de kans op kanker. We hopen dat de inwoners en de kijkers van het programma zich (nog) meer bewust worden van het feit dat een gezonde leefstijl de kans op kanker verkleint. KWF heeft de inwoners van Utopia er nadrukkelijk op gewezen dat SamenLoop voor Hoop een rookvrij evenement is.

Vanessa's motivatie om een SamenLoop voor Hoop te organiseren in Utopia.

Hieronder het fragment van KWF-er Jeroen en Maarten van der Weijden op bezoek bij Utopia, waar zij vertellen over SamenLoop voor Hoop.