Dossier toegang tot geneesmiddelen

Toegankelijkheid dure geneesmiddelen

​KWF vindt dat kankergeneesmiddelen voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht de prijs ervan. Het aantal nieuwe kankerpatiënten en het aantal nieuwe geneesmiddelen stijgt. KWF wil voorkomen dat innovatieve geneesmiddelen niet kunnen worden voorgeschreven, omdat er niet genoeg geld is.

Contact

Patrick Ooms

Coördinator ​​toegang geneesmiddelen​​

E-mail: pooms@kwf.nl

Laatste nieuws

License to heal

​​Op 23 mei overhandigde License to Heal het rapport “Innovatief, toegankelijk, betaalbaar” aan minister Bruins. Dit rapport, een samenwerkingsverband van de tien politieke jongerenorganisaties, is het resultaat van een reeks rondetafelgesprekken en geeft een mooi overzicht van ideeën om tot een toekomstbestendig model voor geneesmiddelenontwikkeling te komen.

Tijdlijn

Sinds 2015 zet KWF zich er in voor in dat iedereen toegang moet hebben tot de beste medicijnen. Ook wanneer deze veel geld kosten. 

Bestaande geneesmiddelen breder toepassen

Hoogleraar medische oncologie Emile Voest schenkt met zijn DRUP-studie mogelijkheden aan patiënten waarvoor geen opties meer beschikbaar leken.

Rapporten

KWF heeft adviesrapporten opgesteld om de problemen bij het ministerie van VWS te agenderen.

Persberichten en standpunten

​​De persberichten en standpunten betreft de toegankelijkheid van dure medicijnen.