Erfstelling of legaat?

Man en vrouw houden elkaar vast op het strand

Notaris vertelt over het inrichten van een testament

Stel: u weet al dat u wilt nalaten aan een goed doel. Maar wat is verstandig? Kiezen voor een legaat of een erfstelling? We vroegen het Jasper Heemskerk, notaris bij Heemskerk en Feijen.

Een goed doel als erfgenaam

“Als mensen kiezen voor een erfstelling, gaan al hun bezittingen naar het goede doel”, legt Heemskerk uit. “Dat doel, bijvoorbeeld KWF, wordt dan de officiële erfgenaam. Daardoor erft het doel ook persoonlijke spullen, zoals fotoboeken of de schemerlamp. Als er geen executeur is aangewezen, regelt het doel ook de begrafenis. Een groot doel als KWF zal daar professioneel mee omgaan. KWF ontvangt vaker een erfenis, waardoor de medewerkers goed weten hoe ze dit zorgvuldig kunnen afwikkelen.”

Een bepaald goed of geldbedrag nalaten

Bij de andere mogelijkheid, een legaat, blijft de familie erfgenaam. Van Heemskerk: “Via een legaat geef je een deel van de erfenis een specifieke bestemming. Meestal gaat het om een bepaald goed of een deel van het vermogen. Zo’n goed kan bijvoorbeeld een woning of bijzondere verzameling zijn.” Kiest u ervoor om een geldbedrag te schenken? Dan kunt u kiezen voor een vast bedrag of een percentage van het vermogen. “Vaak raad ik aan om voor een percentage te kiezen, zodat het legaat meegroeit of -daalt met het vermogen.”

Notaris adviseert

Heemskerk benadrukt dat hij nooit kan kiezen welk doel iemand opneemt in zijn testament. “Ik adviseer alleen. Wil iemand nalaten aan kankeronderzoek? Dan vertel ik welke organisaties er zijn. Het is vervolgens aan mijn cliënt om te bepalen welke organisatie in het testament komt en wat die organisatie erft.”