KWF in uw testament

KWF.nl > Doneren > Nalaten aan KWF > KWF in uw testament

 

Hoe kunt u geld of bezittingen nalaten aan KWF

Wat laat ik na, aan wie en hoe? Deze vragen komen vast bij u op als u nadenkt over uw nalatenschap. Nalatenschappen zijn voor ons ontzettend belangrijk. Laat u na aan KWF, dan ontvangen wij na het overlijden een gift via uw testament. U beslist zelf welk deel van de erfenis u ons nalaat. 

Regel uw testament eenvoudig online

Denkt u erover om KWF Kankerbestrijding op te nemen in uw testament? U kunt ons bijvoorbeeld benoemen als erfgenaam of een vast geldbedrag, legaat, aan ons nalaten. 

KWF werkt samen met NuTestament. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo een testament. Op nutestament.nl stelt u zelf eenvoudig een testament op. Daarna maakt u een afspraak bij de notaris om uw testament te ondertekenen en is het geregeld. Kijk op nutestament.nl en ontdek hoe gemakkelijk het werkt.

 

Hoe kan ik een testament laten opstellen bij de notaris? 

Een testament kunt u ook laten opstellen door een notaris. Voordat u naar de notaris gaat, kunt u alvast het een en ander voorbereiden:
 
1. Breng uw wensen over uw nalatenschap in kaart. U kunt bijvoorbeeld alvast bedenken wie u tot erfgenaam wilt benoemen. Ook kunt u overwegen of u legaten wilt opnemen. Een legaat is een vast deel van uw erfenis. Over de verschillende manieren van nalaten aan KWF leest u meer in onze brochure.
 
 
2. U kunt overwegen om een executeur te benoemen. Een executeur regelt de afwikkeling van uw testament na uw overlijden. Dat kan bijvoorbeeld een goede vriend of notaris zijn. Is KWF de enige erfgenaam? Dan kunt u ons ook tot executeur benoemen. Het benoemen van een executeur is alleen rechtsgeldig als dit is vastgelegd in uw testament. Benoemt u geen executeur? Dan moeten de erfgenamen in  overleg samen de nalatenschap afwikkelen. 
 
3. Om uw testament op te stellen, maakt u  een afspraak met een notaris. Bij deze afspraak bespreekt u uw wensen. Ook licht de notaris de juridische aspecten verder toe. U heeft hier alle ruimte om vragen te stellen.  De notaris maakt na deze afspraak een concepttestament. Dit kunt u thuis rustig nalezen. Zijn uw wensen goed omschreven? Dan maakt u een nieuwe afspraak met de notaris om het testament te ondertekenen.
 
4. De notaris laat het testament registreren  in het landelijk Centraal Testamenten Register. Zo kan uw testament na uw overlijden door elke notaris in Nederland opgevraagd  worden. 
 
U kunt uw testament op elk moment laten wijzigen.

Hoe laat ik na aan KWF

U kunt KWF op 2 manieren in uw testament opnemen. U kunt:
  • KWF (mede)erfgenaam maken. Hiermee krijgen wij recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  • KWF benoemen tot legataris. KWF krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap, een schilderij of een huis. 

Vruchtgebruik

U kunt 1 of meerdere eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Naasten kunnen dan uw eigendommen blijven gebruiken tot een moment dat u gekozen heeft. Uw partner kan bijvoorbeeld in uw huis blijven wonen totdat hij of zij overlijdt. Zo steunt u KWF via uw testament, en laat u ook uw dierbaren goed verzorgd na.  

Nalaten aan iets dat u belangrijk vindt

Wilt u dat uw nalatenschap op een specifieke plek terechtkomt? Een bepaald kankeronderzoek bijvoorbeeld? Laat ons dit weten. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Select the Component and add.
Close