Staat KWF in uw testament?

KWF.nl > Doneren > Nalaten aan KWF > Staat KWF in uw testament?