Onderzoek naar Huidkanker

KWF.nl > Doneren > Doneer als bedrijf > Onderzoek naar Huidkanker

​Mijn onderzoek leidt hopelijk tot nieuwe inzichten om preventie en behandeling van melanomen te verbeteren.

Ellen van Rooijen

Vissen naar epigenetische factoren

​Een melanoom is een zeer agressieve en kwaadaardige tumor van pigmentcellen in de huid. Van alle kankersoorten neemt het aantal melanoomgevallen wereldwijd het snelst toe. Gelukkig is het één van de weinige kwaadaardige aandoeningen die in een vroeg stadium door chirurgische verwijdering volledig kunnen worden genezen, zonder risico op terugkeer. Als melanomen uitgroeien in de onderliggende huidlagen en uitzaaien, is de levensverwachting echter erg laag, omdat ze niet gevoelig zijn voor traditionele chemotherapie. Het is daarom belangrijk om beter te begrijpen hoe een normale pigmentcel kan uitgroeien tot een melanoom.

 
De blauwdruk van alle processen die in een lichaamscel kunnen plaatsvinden, ligt opgeslagen in het erfelijke materiaal (DNA-code). Deze DNA-code is in alle cellen gelijk, maar wordt niet overal hetzelfde afgelezen. Door stukjes DNA ‘aan’ of ‘uit’ te zetten, krijgen cellen hun eigen uiterlijk en functie. Eiwitten die dit aan- en uitzetten regelen zonder daarbij de DNA-code te wijzigen, worden epigenetische regulatoren genoemd. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat melanomen ontstaan uit een ophoping van DNA-fouten en verkeerde epigenetische instructies. Dit zorgt voor afwijkende activering of uitschakeling van genen.
 

Mijn doel

Ik wil weten welke epigenetische factoren het ontstaan van melanomen regelen en hoe dat proces verloopt. Mijn onderzoek zal hopelijk tot nieuwe diagnostische, prognostische of therapeutische inzichten leiden. Dit zal de preventie en behandeling van melanomen ten goede komen. 

 

Mijn methode

In de onderzoeksgroep van prof. dr. Leonard I. Zon, verbonden aan het Children’s Hospital en de Harvard Medical School in Boston, zal ik een uniek ‘zebravissenmodel’ gebruiken om de epigenetische regulatie van melanomen te bestuderen. Zebravissen zijn kleine gewervelde dieren die qua genetische opmaak en lichamelijke processen wonderbaarlijk veel op de mens lijken. Het Zon Lab heeft het eerste diermodel voor melanomen ontwikkeld door de menselijke genmutatie BRAFV600E (aanwezig in 50-60% van alle melanomen) in het zebravissengenoom op te nemen. In de juiste genetische context ontwikkelen zebravissen huidtumoren die precies op menselijke melanomen lijken.

 
De kracht van het zebravissenmodel is onlangs bevestigd door de ontdekking van een nieuw kankergen en een nieuw medicijn, dat op dit moment in de kliniek wordt getest. Ik heb het zebravissenmodel verder ontwikkeld, zodat ik verschillende epigenetische factoren tegelijk kan testen. De factoren die zorgen voor een versnelde melanoomontwikkeling in de vis zullen functioneel worden getest in menselijke cellen en op menselijk tumormateriaal. Hierbij zal ook gezocht worden naar mutaties. Vervolgens zal ik in de onderzoeksgroep van prof. dr. Daniel Peeper (Nederlands Kanker Instituut–Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam) enkele epigenetische regulatoren verder bestuderen.

 

Select the Component and add.
Close

Steun dit onderzoek

Als bedrijf kun je het onderzoek van Ellen steunen vanaf 200 euro per maand.