Veelgestelde vragen

KWF.nl > Doneren > Schenken met belastingvoordeel > Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over periodiek schenken

Vind hieronder het antwoord op veel vragen over schenken met belastingvoordeel

Wat is schenken met belastingvoordeel?
Schenken met belastingvoordeel wordt ook wel periodiek schenken genoemd. Dit houdt in dat je jouw gift schriftelijk vastlegt en je minimaal vijf jaar het benoemde bedrag in de overeenkomst schenkt aan KWF. Je kunt over deze gift belastingaangifte doen en tot 37,05% terugkrijgen van de Belastingdienst.
 
Ik ben al donateur. Hoe werkt een periodieke schenking met mijn andere giften aan KWF?
Je huidige donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. 
 
Als ik nu een periodieke schenkingsovereenkomst aanga, tellen giften van dit jaar (en voorgaande jaren) dan mee?
Giften die je hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. Een overeenkomst kan alleen ingaan voor toekomstige giften.
 
Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?
Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.

Moet ik na vijf jaar weer een nieuwe schenkingsovereenkomst aanvragen?
Als je een overeenkomst bent aangegaan voor vijf jaar komt deze automatisch na die 5 jaar te vervallen. We benaderen je tegen die tijd om te vragen of je een nieuwe overeenkomst wil aangaan.
 
Kan ik binnen vijf jaar de overeenkomst beëindigen?
In principe niet. Als je toch tussentijds de schenking beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid of bij het vervallen van de ANBI-status van KWF Kankerbestrijding.
 
Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?
Dan vervalt de overeenkomst.

Hoe kan ik mijn periodieke schenkingsovereenkomst beëindigen?
Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als je stopt met geven binnen vijf jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan. 
 
Belastingaangifte & -teruggave

Wanneer is mijn gift aftrekbaar?
De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat je gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor vijf jaar of langer. Elk kalenderjaar dien je het vastgelegde bedrag in de overeenkomst over te maken.
 
Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?
Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. Begin van elk kalenderjaar ontvang je van ons een uitgebreid stappenplan om de aangifte makkelijk te maken.
 
Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van KWF?
Voor het invullen van je belastingaangifte heb je het RSIN-nummer van KWF Kankerbestrijding nodig. Dit is het nummer waaronder KWF bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN is 0029.64.491.
 
Welk bedrag krijg ik terug van de Belastingdienst?
De huidige wet- en regelgeving is veranderd  omtrent belastingaftrek. De overheid heeft besloten dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs zal worden verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van je inkomen. Op www.kwf.nl/belastingvoordeel staat een handige rekenhulp waarmee je je belastingvoordeel precies kan berekenen.
 
Wanneer krijg ik mijn fiscale voordeel?
Wanneer je in maart aangifte doet krijgt je vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst.

Select the Component and add.
Close

Andere vraag?

​Neem gerust contact op met onze adviseur Bianca Scharroo via 020 - 570 05 78 of stuur een e-mail.
Mail ons