Fonds op naam

KWF.nl > Doneren > Schenken met belastingvoordeel > Fonds op naam
foto van een wetenschappen die in het lab onderzoek doet naar kanker

​Ik heb er goed aan gedaan een fonds op naam op te richten.

Gert Huisman

Richt jouw eigen fonds op

​Een fonds op naam is een fonds dat bij leven of door een testament is opgericht. Met een fonds op naam kun je als particulier, stichting of bedrijf zelf bepalen hoe jouw geld wordt besteed. Als je bij KWF Kankerbestrijding een fonds op naam opricht, richt het fonds zich op een bepaalde doelstelling op het gebied van kankerbestrijding in Nederland. Zo kun je jarenlang jouw familienaam, bedrijfsnaam of de naam van een overledene aan het werk van KWF Kankerbestrijding verbinden.

Bepaal het doel

Als oprichter van het fonds op naam bepaal je zelf aan welk deelgebied jouw financiële steun wordt besteed. Bijvoorbeeld naar onderzoek voor nieuwe behandelingsmethodes of ondersteuning van patiëntenorganisaties. Je kunt er ook voor kiezen om studiebeurzen van jonge onderzoekers te financieren. Of artsen die zich willen specialiseren in het behandelen van kanker te ondersteunen. Uiteraard kunnen we je informeren en adviseren om een keuze te maken waar jij helemaal achter staat.

Voorwaarden voor jouw fonds op naam

Om een fonds op naam te kunnen oprichten, is er een aantal voorwaarden om aan te voldoen:
 
  • het minimum bedrag voor het oprichten van een fonds op naam is 50.000 euro;
  • de looptijd is 5 of 10 jaar. Je kunt hier zelf een keuze tussen maken;
  • je bepaalt zelf de naam van het fonds;
  • er wordt ieder jaar een deel van het bedrag onttrokken aan het fonds op naam voor het doel. Dit kan een evenredig bedrag zijn of via een extra snelle onttrekking gebeuren.
Ik heb geen kinderen, maar op deze manier laat ik toch iets na aan de generaties na mij.
                                              Gert Huisman

 
 

Jaarlijkse onttrekking

Er zijn twee mogelijkheden voor de manier waarop we het geld jaarlijks onttrekken:
  • je kunt kiezen voor een jaarlijkse onttrekking van een evenredig deel van het gestorte vermogen. Dus per jaar 1/5e deel bij een looptijd van 5 jaar of per jaar 1/10e deel bij een looptijd van 10 jaar. 
  • je kunt kiezen voor een jaarlijkse onttrekking van de helft van het vermogen per einde jaar. Hierdoor ontstaat en extra snelle onttrekking na oprichting van het fonds. Bijvoorbeeld: bij een fonds op naam van 50.000 euro wordt het eerste jaar 25.000 euro onttrokken, het tweede jaar 12.500 euro, het derde jaar 6.250 euro, etc.
Vind je het lastig om te kiezen? Je kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of advies.

Fiscale voordelen

Richt je een fonds op naam op? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden van fiscale voordelen profiteren. Ook KWF Kankerbestrijding profiteert van fiscaal voordeel.

  • een eenmalige schenking is ineens aftrekbaar van de belasting, als het totaal van de schenking tussen de 1% en 10% van jouw (verzamel)inkomen blijft;
  • het bedrag van een schenking is fiscaal geheel aftrekbaar als de schenking de vorm van een lijfrente heeft (notariële schenking, minimale looptijd 5 jaar);
  • over schenkingen aan KWF is KWF geen schenkbelasting verschuldigd;
  • over legaten en nalatenschappen betaalt KWF Kankerbestrijding sinds 2006 geen erfbelasting. Hierdoor kun je meer aan KWF schenken dan wanneer je KWF niet in jouw testament hebt opgenomen en een erfgenaam aan KWF laat schenken. De erfgenaam moet namelijk eerst erfbelasting betalen over het geërfde vermogen.

Oprichten en beheren

Als oprichter sluit je met KWF Kankerbestrijding een overeenkomst waarin een vast rentepercentage als opbrengst wordt afgesproken voor de looptijd van het fonds. In deze overeenkomst worden ook het bestedingsdoel, de looptijd en de wijze waarop het vermogen vrijkomt voor besteding afgesproken. En uiteraard wordt ook de naam van jouw fonds vastgelegd. Het ingelegde vermogen van het fonds op naam wordt door KWF Kankerbestrijding administratief beheerd.

Jouw wensen

Overweeg je een fonds op naam voor KWF op te richten? Dan gaan wij graag een persoonlijk gesprek met je aan. We kunnen dan al je wensen in kaart brengen en alle mogelijkheden bespreken. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken om bij jou thuis of bij ons op kantoor kennis te maken.

Select the Component and add.
Close

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Lianne Bogers
Relatiemanager
Tel. (020) 754 56 11
E-mail: lbogers@kwf.nl