Advies KWF-werkgroep Dure kankergeneesmiddelen

Pillen

Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt

Dankzij wetenschappelijk onderzoek komen er steeds meer nieuwe geneesmiddelen tegen kanker op de markt. Het aantal nieuwe kankerpatiënten en het aantal nieuwe geneesmiddelen stijgt. In combinatie met de extreem hoge prijzen die de farmaceutische industrie vraagt voor hun medicijnen zorgt dit voor knelpunten in het ziekenhuisbudget.

KWF wil voorkomen dat innovatieve geneesmiddelen niet kunnen worden voorgeschreven omdat er niet genoeg geld is. Patiënten moeten er 100% op kunnen vertrouwen dat de arts in zijn behandelkeuzes het belang van de patiënt volledig centraal stelt. Ongeacht de regio waar de patiënt woont of het ziekenhuis waar hij naartoe gaat. KWF vindt het onbespreekbaar dat een arts in de spreekkamer geneesmiddelen op basis van financiële overwegingen niet kan voorschrijven.

Opdracht minister Schippers

Minister Schippers van VWS heeft KWF Kankerbestrijding gevraagd om met de verschillende partijen in het zorgveld (artsen, verzekeraars, patiënten) actief te zoeken naar oplossingsrichtingen voor deze voor de patiënt dringende problematiek. De opdracht was inzicht te geven in de huidige belemmeringen die artsen ervaren om (dure) kankermedicijnen voor te schrijven en advies te geven hoe deze belemmeringen opgelost kunnen worden. 

Advies KWF-werkgroep Dure Kankergeneesmiddelen 

Op 2 juli presenteerde de KWF-werkgroep het advies ‘effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’ aan minister Schippers. De uitwerking van de opdracht van de minister. Om gelijke beschikbaarheid van dure geneesmiddelen tegen kanker te waarborgen, nu en in de toekomst, komt de werkgroep in dit advies met drie hoofdaanbevelingen:

  1. De toegang tot dure geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt. Transparantie waar welke behandeling gegeven wordt is daarbij een randvoorwaarde. Ook is het noodzakelijk op korte termijn een apart macro-financieel kader in te richten voor dure geneesmiddelen met geoormerkt geld. Het veld moet gepast en doelmatig voorschrijven.

  2. Tevens moet de prijs van geneesmiddelen omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vragen tegen een maatschappelijk aanvaardbare ROI. De overheid kan slim onderhandelen en inkopen. Inzet van alternatieven moet worden onderzocht en gestimuleerd.

  3. De problemen rondom de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen zijn zeer ingewikkeld en zeer divers. Daarom adviseert de werkgroep om een regiehouder aan te wijzen. Het is essentieel dat iemand de verantwoordelijkheid neemt voor de coördinatie en borging van de implementatie van de adviezen zodat krachten gebundeld kunnen worden.

Achtergrond KWF-werkgroep 'dure geneesmiddelen tegen kanker'

In juni 2014 publiceerde de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK) het rapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’. Dit rapport signaleerde een aantal knelpunten in deze toegankelijkheid in de ‘nabije toekomst’. Amper een jaar na het verschijnen van dit rapport blijkt deze nabije toekomst reeds bereikt te zijn. De urgentie is zeer sterk toegenomen.

Minister Schippers van VWS heeft na publicatie van dit rapport aan KWF Kankerbestrijding gevraagd om met de verschillende partijen in het zorgveld (artsen, verzekeraars, patiënten) actief te zoeken naar oplossingsrichtingen voor deze voor de patiënt zo urgente problematiek.